top of page

Könyvajánló

 

Bár (még) elsősorban inkább külföldön, de szerencsére elég nagy irodalma van a Latin-Amerika tanulmányoknak, különböző szempontok alapján, számos elemzés veszi górcső alá a régiót. Szándékunk, hogy a megjelent könyvek közül felhívjuk a figyelmet a legkiemelkedőbb művekre, valamint azokra, melyekről azt gondoljuk, hogy megírásuk során a szerző újfajta, egyedi megközelítést alkalmazott.

SZILÁGYI István:
Geopolitika
 
Publikon Kiadó, 2013

Az elmúlt évtizedekben a közéletben és a közbeszédben, a politikai elemzők és a politikusok, a gazdasági szakértők és a közgazdászok,az újságírók és a hírmagyarázók,a geográfusok és a történészek, a társadalomtudósok és a természettudományok képviselői körében a mindennapos érintkezés során divatossá vált a geopolitika szó használata.
A százéves múltra visszatekintő fogalom újjászületése örvendetes jelenség. A geopolitika mibenlétére vonatkozóan azonban különböző nézetekkel, értelmezésekkel és megközelítésekkel találkozunk. Az értékelések és a reflexiók sokfélesége mellett e tudományterületet diszkreditáló minősítéseket is olvashatunk.


Elérkezett az idő a geopolitikai gondolkodás eddig megtett útjának felvázolására, a történeti és elméleti szintézis megteremtésére. A hat fejezetből, bibliográfiából és dokumentumokból álló monográfia ennek a feladatnak a megvalósítására vállalkozik.


A kötet a geopolitika fogalmát, történetét és legismertebb gondolkodóit mutatja be Szilágyi István professzor tolmácsolásában.

 

 

   

La obra se enfoca sobre la atracción fatal que Fidel siente por Venezuela. El olor del petróleo contiene feromonas que excitan al dictador. El oro negro es la clave de su sueño de convertir a Iberoamérica en su imperio comunista privado. Para financiar este anhelo es indispensable convertir a Venezuela en una colonia cubana. El sueño de Bolívar de integrar a la América Hispana en una “Patria Grande” para enfrentar a los norteamericanos ha sido la eterna obsesión de Castro. En sus correrías en Venezuela existen historias incógnitas. Antes de derrotar a Batista el tirano estuvo a punto de fracasar dos veces, pero logró sobrevivir gracias a la ayuda de Venezuela. Esta historia junto a otros temas inéditos de singular interes cobran vida gracias al cúmulo de información y testimonios que atesora el autor. Aquí se describen las peripecias de Fidel con Venezuela desde 1948 hasta su retirada forzada en 1967. Un segundo libro en preparación, enfocado sobre Hugo Chávez, narra lo ocurrido entre 1967 y el presente. La experiencia es útil, no solo para cubanos y venezolanos, sino para los hispanoamericanos y para el resto del mundo.

Latin America 2040 presents a longer term vision of Latin American society and economies, within which current policy debates and actions must be anchored. It presents a set of multigenerational issues that must be tackled urgently in order for countries in the region to sharply reduce inequities as well as raise their economic growth rates. While most Latin Americans have weathered the latest economic turmoil reasonably well, the fact is that the region has been underperforming Asia for the past thirty years. Much of Latin America is mired in the “middle income trap”. This book argues that the current situation is untenable economically, socially and politically. At the same time, the authors believe that the region can and must aim higher and aspire to achieve much more rapid economic growth and a much faster reduction in disparities during the next three decades.

 

This book presents a bold and ambitious new vision of Latin America and offers an agenda for such a resurgence of Latin America. It presents a strategy for the regional economies to realize this vision by sharply raising their growth rates while achieving much more inclusive societies. This, in turn, will allow Latin America to reverse the trend of the past thirty years during which it steadily and significantly lost its share of the world economy and thus enter a new era of hope and prosperity.

 

  

     

 

Boris Fausto könyve a brazil történettudomány és -kutatás legújabb eredményeit felhasználva rajzolja meg a latin-amerikai ország történelmét a kezdetektől, az ország területének felfedezésétől, majd fokozatos birtokbavételétől kezdve a jelenkorig.

 

A szerző tudatosan a brazil történelem legkarakterisztikusabb eseményeire és fordulópontjaira koncentrál könyvében. A Magyarországon hiánypótló kötet a szokott tudományos zsargontól mentesen, közérthető nyelven jeleníti meg az immár kiemelkedő gazdasági és kulturális jelentőséggel rendelkező országot.

bottom of page