top of page

Szerzőinkről

 

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. Feel free to drag and drop me anywhere you like on your page. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

SOLTI Ágnes, PhD hallgató

 

 

Prof. Dr. SZILÁGYI István, egyetemi tanár

 

Szilágyi István 1950-ben született Kisvárdán. A Szegedi József Attila Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi karán szerzett diplomát 1974-ben. Bölcsészdoktori disszertációját 1977-ben védte meg. 1984-ben szerezte meg a politikatudomány kandidátusa fokozatot.1998-ban habilitált az ELTE Jogtudományi Karán.1999-ben az MTA doktora. 1985 és 2010 között a Pannon Egyetem Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézetének intézetigazgató egyetemi tanára. 2006 és 2010 között a Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar dékánja. 2010 óta a Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Intézetének egyetemi tanára. Fő kutatási területét a mediterrán térség, Portugália, Spanyolország, valamint Latin-Amerika huszadik századi történelme, politika-, állam- és alkotmányelméleti kérdések, a félperifériális régiók demokratikus átmeneteinek és modernizációs kísérleteinek vizsgálata, az Európai Unió és a regionalizmus, a nemzetközi viszonyok elmélete és a geopolitika problémaköre képezi. Vendégprofesszorként angol, francia, kubai, orosz, spanyol, portugál, spanyol egyetemeken vezetett kurzusokat és folytatott kutatásokat. Hazai és külföldi kongresszusok felkért előadója. Kutatásaiból tizenegy könyvet, kétszáznál több tanulmányt publikált magyar és idegen nyelven. Elérhetősége: szortega@freemail.hu 

04

Dr. VOGEL Dávid PhD

 

Vogel Dávid 1982-ben született, Veszprémben. Gimnáziumi évei után a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Karának biztonság- és védelempolitika egyetemi  képzésén szerzett diplomát 2007-ben, szakdolgozatát Kuba aktuálpolitikai és biztonságpolitikai vonatkozásairól írta. 2007-ben felvételt nyert az Egyetem Hadtudományi Doktori Iskolájába, ahol Prof. Dr. Szenes Zoltán ny. vezérezredes irányítása mellett a latin-amerikai térség geostratégiáját és geopolitikáját kezdte kutatni. Szakirányú tudásának bővítése érdekében 2008-ban elkezdte a Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Karának nemzetközi tanulmányok mesterszakát, melyen Latin-Amerika és félperifériális Európa szakirányon végzett 2012-ben. Szakdolgozatát Brazília politikai helyzetéről írta. Ezzel párhuzamosan 2010-ben elkezdte az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának politikatudomány mesterképzését, ahol 2013-ban abszolutóriumot szerzett, jelenleg végzés előtt áll. Szakdolgozatának témája a latin-amerikai kontinens baloldali kötődésű államainak összehasonlító elemzése. Kutatói évei alatt többek között a Nemzet és Biztonság, az AARMS, a Grotius valamint a Hadtudomány hasábjain publikált Latin-Amerika biztonságpolitikai vonatkozásairól, elsősorban Brazíliát, Venezuelát és az ALBA országokat vizsgálva, de emellett történelmi ihletésű írásai is megjelentek. Elérhetősége: divad.legov@gmail.com

05

I'm a title. Click to edit me

 

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. Feel free to drag and drop me anywhere you like on your page. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

I'm a title. Click to edit me

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me and you can start adding your own content and make changes to the font. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.​

bottom of page