top of page

A honlapról, készítő(k)ről, célokról, tervekről...

 

A latinamerica.hu portál egy új kezdeményezésként jött létre, melynek célja, hogy felületet biztosítson a hazai Latin-Amerika kutatásokkal foglalkozó szakemberek, doktoranduszok és egyetemi hallgatók számára, hogy kutatási eredményeiket megoszthassák a hozzáértőkkel és a témakör iránt érdeklődőkkel. A honlap emellett egyfajta színterévé kíván válni a témát érintő szakmai vitáknak. Célkitűzéseink egyike, hogy egy olyan tudományos weboldal jöjjön létre, ahol a megjelenő publikációk egy olyan tudásbázist hoznak létre, mely egyfajta szintézisét adja az elsősorban hazai Latin-Amerika kutatások területén elért eredményeknek.  

 

Fontosnak tartjuk, hogy a Magyarországon szakmai körökben biztonságpolitikai jelleggel kevésbé tárgyalt latin-amerikai régió kellő figyelmet kapjon, és súlyának megfelelő helyre kerüljön a tágabban értelmezett biztonsági témájú kutatások között. 

A kérdéskör hazai szakirodalmában a művészeti (meghatározóan irodalom, tánc, zene, néprajz) tárgykörben született művek túlsúlya mellett megtalálhatóak a szociológiai, politikatudományi, közgazdaságtani és természetesen a történettudományi írások is. E második felsorolásban született munkák jelentős része azonban a rendszerváltás előtti szocialista megközelítésben vizsgálja a régiót, és bár számos, kutatási anyagként ma is releváns tanulmány született ekkor, ennek ellenére úgy érezzük, hogy szükséges a régió hazai szakirodalmának megújítása.  

 

A honlap célja azonban kettős, a szakmai diskurzus mellett a téma iránt fogékony érdeklődők számára is betekintést kíván nyújtani a régió életébe, rámutatva a régió eddig fel nem tárt biztonságpolitikai relációira és sokszínűségére.

A honlap a magyar mellett, egyes tanulmányokat, ismertetőket, spanyol, portugál illetve angol nyelven közöl.

bottom of page