top of page

Szerzőinkről

 

 

GUMHERT Dóra, egyetemi hallgató

 

Gumhert Dóra 1992-ben született Kaposváron. A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának másodéves nemzetközi tanulmányok szakos hallgatója. Fő érdeklődési területe a latin-amerikai migráció. A 2013/2014. évi Kari Diákköri Konferencián Kísérő nélküli kiskorú migránsok – A közép-amerikai gyermekmigráció című dolgozatával I. helyezést ért el, a pályamunkát OTDK-ra javasolták. Ugyanebben a témában előadást tartott a 2014 májusában megrendezett, a spanyolul-portugálul beszélő világ bemutatását célzó tudományos-kulturális konferencián, a XV. Ibero-Amerikai Héten.  Elérhetősége: gumhertdori@freemail.hu

HorvátJános_edited.jpg
HORVÁT János, újságíró, televíziós személyiség, riporter, nagykövet

 

Horvát János az ELTE-n szerzett történelem–spanyol szakos tanári diplomát. 1964-ben megnyerte a Riporter kerestetik első vetélkedőjét, majd ezt követően szinte folyamatosan a képernyőn volt. 1966–67-ben Kubában volt ösztöndíjas. 1969–94 között a Magyar Televízió (MTV) munkatársa volt, 1970–79 között A Hét szerkesztőségében dolgozott, amelynek alapító tagja volt, majd a Filmfőszerkesztőséget vezette. Nevéhez fűződnek olyan műsorok, mint a 48 órás Hétvége vagy beszélgetései Fidel Castróval és Salvador Allendével. 1988–89-ben igazgatóként döntő szerepe volt az önálló arculatú MTV2 megszervezésében. 1989–94 között a Magyar Televízió főmunkatársa volt. 1990–92 között New Yorkban a Columbia Egyetemen tanított. 1993-ban közreműködött az ELTE média szakának megindításában. 1994-ben megalapította a Centro Film Kft.-t, amelynek ügyvezetője és résztulajdonosa, alapító elnöke a Sport TV televíziócsatornának. 2007-től 2010-ig Magyarország kubai nagykövete volt. A Déri János-díj kuratóriumának tagja. 1996-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjével tüntették ki, 2017-ben Pulitzer-emlékdíjat kapott életmű kategóriában.

KrajcsírLukács.png
Dr. KRAJCSÍR Lukács, nemzetközi kapcsolatok szakértő, fordító

 

Krajcsír Lukács 1989. július 14-én született Dunaszerdahelyen (Dunajská Streda), de már Győrben érettségizett. Az alapszakos diplomáját a Szombathelyen lévő Nyugat-magyarországi Egyetemen, a mesterszakosat pedig a veszprémi Pannon Egyetemen szerezte meg – mindkettőt nemzetközi kapcsolatokból. A posztgraduális tanulmányait 2014-től a Szegedi Tudományegyetem Történelemtudomány Doktori Iskolájának Modernkor Doktori Programjában folytatta. 2019-ben sikeresen megvédte „A csehszlovák-egyiptomi fegyvervásárlási szerződés és hatása a nemzetközi kapcsolatokra 1955-1961” című doktori értekezését és phd fokozatot szerzett. Eközben újságíróként, elemzőként és fordítóként (cseh/szlovák nyelvről) is dolgozott több magyarországi és külföldi lapnál, hírügynökségnél és intézménynél, majd 2018 közepe óta a Nemzeti Emlékezett Bizottsága számára végez 1956-os magyar forradalommal kapcsolatos kutatásokat. Habár érdeklődése, elemzései és publikációi elsősorban a nemzetközi kapcsolatok hidegháború idején és a napjainkban, Csehszlovákia harmadik világbeli kapcsolatai és Közel-Kelet témakörökre fókuszálnak, a prágai levéltárakban végzett kutatások teljesen véletlenül hozzájutott latin-amerikai (elsősorban Kuba, Guatemala, Brazília) tematikájú levéltári anyagokhoz is. Ezek feldolgozása – a megfelelő cseh nyelvű szakirodalommal párosítva – már egy-két tanulmányban/cikkben kezdetét vette, s majd ezen oldalon fog tovább folytatódni.

SCHEINRING Endre, okleveles biztonság- és védelempolitikai szakértő, PhD-hallgató

 

Scheinring Endre a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi Doktori Iskolájának doktorandusz hallgatója. Tanulmányait a Miskolci Egyetem történelem szakán, illetve a Nemzeti Közszolgálati Egyetem biztonság- és védelempolitika szakán végezte. Kutatási területe a Latin Amerika védelmpolitikai sajátosságai. Elérhetősége: scheinring@gmail.com

SOLTI Ágnes, elemző, PhD-hallgató

 

Solti Ágnes 1984-ben született Budapesten. A Budapesti Corvinus Egyetem igazgatásszervező és nemzetközi tanulmányok szakán, később a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karának nemzetközi gazdálkodás mesterszakán végzett. Jelenleg gazdasági elemzőként dolgozik, valamint a BCE Nemzetközi Kapcsolatok Multidiszciplináris Doktori Iskola Világgazdasági Alprogramjának hallgatója, kutatási területe elsősorban Latin-Amerika gazdaságtörténete a XX. század elejétől és az aktuális gazdaságpolitikák összehasonlító elemzése. 2008 júliusától a Kitekintő.hu Latin-Amerika rovatának vezetője, fő érdeklődési területei közé tartozik a latin-amerikai integráció, a régió világgazdasági szerepe, valamint az Amerika-közi kapcsolatok.

Dr. SZARKA Evelin, nemzetközi kapcsolatok- és Európa-szakértő

 

Szarka Evelin 1984-ben született Ajkán. Kitűnő minősítésű nemzetközi kapcsolatok- és Európa-szakértő diplomáját 2007-ben vette át, majd több évig szakfordítóként és szakújságíróként dolgozott. Bolzanóban és Brüsszelben a kisebbségi jogok és identitás kérdéskörében végzett kutatásokat, valamint a nemzetközi migrációs trendek és a harmadik országból érkező munkavállalók helyzetét vizsgálta; egy floridai ösztöndíjnak köszönhetően pedig a média és a nemzetközi fejlesztés relációrendszerét és kölcsönhatását tanulmányozta. Latin-Amerikáról szerzett ismereteit egy párizsi intenzív kurzuson és miami egyetemek vendégkutatójaként bővítette. Fő kutatási területe Kuba nemzetközi helyzete az USA és az EU külpolitikájának ütközőzónájában, illetve – egy hosszabb kint tartózkodásnak köszönhetően – a Szingapúrban és Indonéziában lejátszódó politikai és gazdasági változások elemzése. A büszke Kuba című monográfia mellett számos publikációt jegyez a fenti témákban. Jelenleg a Pécsi Tudományegyetem politikatudományi doktorandusza.

Elérhetősége: evelin.szarka@gmail.com

 

Dr. habil. SZILÁGYI Ágnes Judit, egyetemi docens

 

1966-ban született Budapesten. 1984-ben kezdte meg egyetemi tanulmányaimat az ELTE Bölcsészettudományi Karán, mint történelem - portugál nyelv és irodalom szakos hallgató. 1990-ben a Diário de Notícias című portugál napilap magyarországi tudósítója és megbízott előadó az ELTE Portugál Nyelv és Irodalom Tanszékén.

1998-ban védte meg Nemzetépítés és kultúrpolitika Brazíliában az Estado Nôvo idején című PhD dolgozatát a szegedi JATE bölcsészkarának A Mediterráneum és a hispán világ története a XIX-XX. században című doktori programjában. 1998 szeptemberében az ELTE Portugál Nyelv és Irodalom Tanszékének, majd 2005-2008-ig a Veszprémi Egyetem Társadalomtudományok és Európa Tanulmányok Tanszékének oktatója. 2008 szeptembere óta ismét az ELTE-n tanít, a Történeti Intézet Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszékén. Habilitációs előadását itt tartotta 2008-ban, A portugál és a brazil Estado Novo (Új Állam) jellemzése címmel.

Publikációinak listáját ld. az MTMT adatbázisában: https://www.mtmt.hu Elérhetősége: szilagyi.agnes@btk.elte.hu

 

Prof. Dr. SZILÁGYI István, egyetemi tanár

 

Szilágyi István 1950-ben született Kisvárdán. A Szegedi József Attila Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi karán szerzett diplomát 1974-ben. Bölcsészdoktori disszertációját 1977-ben védte meg. 1984-ben szerezte meg a politikatudomány kandidátusa fokozatot.1998-ban habilitált az ELTE Jogtudományi Karán.1999-ben az MTA doktora. 1985 és 2010 között a Pannon Egyetem Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézetének intézetigazgató egyetemi tanára. 2006 és 2010 között a Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar dékánja. 2010 óta a Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Intézetének egyetemi tanára. Fő kutatási területét a mediterrán térség, Portugália, Spanyolország, valamint Latin-Amerika huszadik századi történelme, politika-, állam- és alkotmányelméleti kérdések, a félperifériális régiók demokratikus átmeneteinek és modernizációs kísérleteinek vizsgálata, az Európai Unió és a regionalizmus, a nemzetközi viszonyok elmélete és a geopolitika problémaköre képezi. Vendégprofesszorként angol, francia, kubai, orosz, spanyol, portugál, spanyol egyetemeken vezetett kurzusokat és folytatott kutatásokat. Hazai és külföldi kongresszusok felkért előadója. Kutatásaiból tizenegy könyvet, kétszáznál több tanulmányt publikált magyar és idegen nyelven. Elérhetősége: szortega@freemail.hu 

Dr. VOGEL Dávid, okleveles biztonság- és védelempolitikai szakértő

 

Vogel Dávid 1982-ben született, Veszprémben. Gimnáziumi évei után a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Karának biztonság- és védelempolitika egyetemi  képzésén szerzett diplomát 2007-ben, szakdolgozatát Kuba aktuálpolitikai és biztonságpolitikai vonatkozásairól írta. 2007-ben felvételt nyert az Egyetem Hadtudományi Doktori Iskolájába, ahol Prof. Dr. Szenes Zoltán ny. vezérezredes irányítása mellett a latin-amerikai térség geostratégiáját és geopolitikáját kezdte kutatni. Szakirányú tudásának bővítése érdekében 2008-ban elkezdte a Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Karának nemzetközi tanulmányok mesterszakát, melyen Latin-Amerika és félperifériális Európa szakirányon végzett 2012-ben. Szakdolgozatát Brazília politikai helyzetéről írta. Ezzel párhuzamosan 2010-ben elkezdte az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának politikatudomány mesterképzését, ahol 2013-ban abszolutóriumot szerzett, jelenleg végzés előtt áll. Szakdolgozatának témája a latin-amerikai kontinens baloldali kötődésű államainak összehasonlító elemzése. Kutatói évei alatt többek között a Nemzet és Biztonság, az AARMS, a Grotius valamint a Hadtudomány hasábjain publikált Latin-Amerika biztonságpolitikai vonatkozásairól, elsősorban Brazíliát, Venezuelát és az ALBA országokat vizsgálva, de emellett történelmi ihletésű írásai is megjelentek. Elérhetősége: divad.legov@gmail.com

bottom of page