top of page

Könyvajánló

 

Bár (még) elsősorban inkább külföldön, de szerencsére elég nagy irodalma van a Latin-Amerika tanulmányoknak, különböző szempontok alapján, számos elemzés veszi górcső alá a régiót. Szándékunk, hogy a megjelent könyvek közül felhívjuk a figyelmet a legkiemelkedőbb művekre, valamint azokra, melyekről azt gondoljuk, hogy megírásuk során a szerző újfajta, egyedi megközelítést alkalmazott.

Miközben a világ számos pontján horizontálisan, és az egyes társadalmakban vertikálisan is még mindig igen nagy eltérések vannak a női emancipáció terén, a média egyre gyakrabban beszél arról, hogy a XXI. század a nők évszázada lesz, és az utóbbi években egyre erősödő tendenciaként mutatkozik a tudományban is, hogy új kutatási irányok bontakoznak ki a női tapasztalat és szemléleti sajátosságok megjelenítésére.

 

A témához kapcsolódva a Szegedi Tudományegyetem hispanista műhelyében 2013 novemberében került megrendezésre a Nők a hispán világban című tudományos konferencia amelynek előadásai kiindulópontként szolgáltak jelen kötet összeállításához, kiegészítve hispanista kollégák hasonló témában született tanulmányaival. A kötet szerkesztőinek reményei szerint az itt közölt munkák azt bizonyítják, hogy a női szempont igen sokrétűen érvényesíthető, releváns megközelítés az általuk kutatott régióban is.

Latin-Amerika történetében minden korszak izgalmas témákat kínál elemzésre a kutatóknak és az ismereteik bővítését kívánó olvasóknak egyaránt. A nagy földrajzi felfedezésekről, a gyarmati rendszer kiépüléséről, általában Latin-Amerika átfogó történetéről - tematikus, regionális és országtörténet szintjén is - már magyar nyelven is jelentős irodalom jelent meg a 20. század 70-es éveitől kezdődően.

 

A magyar latinamerikanisták kutatásainak nemzetközi szinten is elismert eredményei elsősorban a szegedi kutató központhoz (a Szegedi Tudományegyetem Latin-Amerika Kutatócsoportjához, majd Hispanisztika Tanszékéhez) később pedig, a 90-es évek során kiszélesedő doktori iskolákhoz köthetőek, és az oktatók, fiatal kutatók országszerte különböző felsőoktatási intézmények tanszékeihez kapcsolódva, egyre nagyobb lehetőségekhez jutottak a térség kutatását illetően. Jelen monográfia ennek a kiterjedt, több évtizedes munkának az eredményeit kívánja összegezni, rendszerezni, bevallottan és elsősorban oktatási célokat is szem előtt tartva. 

 

Óriási erdőben kívánnak a szerzők rendet vágni… [Tovább...]

SZILÁGYI István:
Geopolitika
 
Publikon Kiadó, 2013

Az elmúlt évtizedekben a közéletben és a közbeszédben, a politikai elemzők és a politikusok, a gazdasági szakértők és a közgazdászok,az újságírók és a hírmagyarázók,a geográfusok és a történészek, a társadalomtudósok és a természettudományok képviselői körében a mindennapos érintkezés során divatossá vált a geopolitika szó használata.
A százéves múltra visszatekintő fogalom újjászületése örvendetes jelenség. A geopolitika mibenlétére vonatkozóan azonban különböző nézetekkel, értelmezésekkel és megközelítésekkel találkozunk. Az értékelések és a reflexiók sokfélesége mellett e tudományterületet diszkreditáló minősítéseket is olvashatunk.


Elérkezett az idő a geopolitikai gondolkodás eddig megtett útjának felvázolására, a történeti és elméleti szintézis megteremtésére. A hat fejezetből, bibliográfiából és dokumentumokból álló monográfia ennek a feladatnak a megvalósítására vállalkozik.


A kötet a geopolitika fogalmát, történetét és legismertebb gondolkodóit mutatja be Szilágyi István professzor tolmácsolásában.

 

 

   

Experts believe that Brazil, the world’s fifth largest country and its seventh largest economy, will be one of the most important global powers by the year 2030. Yet far more attention has been paid to the other rising behemoths Russia, India, and China. Often ignored and underappreciated, Brazil, according to renowned, award-winning journalist Michael Reid, has finally begun to live up to its potential, but faces important challenges before it becomes a nation of substantial global significance.

 

After decades of military rule, the fourth most populous democracy enjoyed effective reformist leadership that tamed inflation, opened the country up to trade, and addressed poverty and other social issues, enabling Brazil to become more of an essential participant in global affairs. But as it prepares to host the 2014 soccer World Cup and 2016 Olympics, Brazil has been rocked by mass protest. This insightful volume considers the nation’s still abundant problems—an inefficient state, widespread corruption, dysfunctional politics, and violent crime in its cities—alongside its achievements to provide a fully rounded portrait of a vibrant country about to take a commanding position on the world stage.

 

 

   

Latin America 2040 presents a longer term vision of Latin American society and economies, within which current policy debates and actions must be anchored. It presents a set of multigenerational issues that must be tackled urgently in order for countries in the region to sharply reduce inequities as well as raise their economic growth rates. While most Latin Americans have weathered the latest economic turmoil reasonably well, the fact is that the region has been underperforming Asia for the past thirty years. Much of Latin America is mired in the “middle income trap”. This book argues that the current situation is untenable economically, socially and politically. At the same time, the authors believe that the region can and must aim higher and aspire to achieve much more rapid economic growth and a much faster reduction in disparities during the next three decades.

 

This book presents a bold and ambitious new vision of Latin America and offers an agenda for such a resurgence of Latin America. It presents a strategy for the regional economies to realize this vision by sharply raising their growth rates while achieving much more inclusive societies. This, in turn, will allow Latin America to reverse the trend of the past thirty years during which it steadily and significantly lost its share of the world economy and thus enter a new era of hope and prosperity.

 

  

     

 

Boris Fausto könyve a brazil történettudomány és -kutatás legújabb eredményeit felhasználva rajzolja meg a latin-amerikai ország történelmét a kezdetektől, az ország területének felfedezésétől, majd fokozatos birtokbavételétől kezdve a jelenkorig.

 

A szerző tudatosan a brazil történelem legkarakterisztikusabb eseményeire és fordulópontjaira koncentrál könyvében. A Magyarországon hiánypótló kötet a szokott tudományos zsargontól mentesen, közérthető nyelven jeleníti meg az immár kiemelkedő gazdasági és kulturális jelentőséggel rendelkező országot.

La obra se enfoca sobre la atracción fatal que Fidel siente por Venezuela. El olor del petróleo contiene feromonas que excitan al dictador. El oro negro es la clave de su sueño de convertir a Iberoamérica en su imperio comunista privado. Para financiar este anhelo es indispensable convertir a Venezuela en una colonia cubana. El sueño de Bolívar de integrar a la América Hispana en una “Patria Grande” para enfrentar a los norteamericanos ha sido la eterna obsesión de Castro. En sus correrías en Venezuela existen historias incógnitas. Antes de derrotar a Batista el tirano estuvo a punto de fracasar dos veces, pero logró sobrevivir gracias a la ayuda de Venezuela. Esta historia junto a otros temas inéditos de singular interes cobran vida gracias al cúmulo de información y testimonios que atesora el autor. Aquí se describen las peripecias de Fidel con Venezuela desde 1948 hasta su retirada forzada en 1967. Un segundo libro en preparación, enfocado sobre Hugo Chávez, narra lo ocurrido entre 1967 y el presente. La experiencia es útil, no solo para cubanos y venezolanos, sino para los hispanoamericanos y para el resto del mundo.

bottom of page