top of page

¡Bienvenido! & Bem-vindo!

...avagy üdvözlet minden Latin-Amerika iránt érdeklődőnek!

 

A következő oldalakon a latin-amerikai régió államait, legbefolyásosabb közszereplőit, nemzetközi szervezeteit és a térség meghatározó folyamatait vizsgáló és elemző írások kapnak helyet; egyes esetekben kiegészülve különböző történelmi ihletésű anyagokkal, melyeket a szerzők különös relevanciájuk miatt választottak.

Screenshot (290).png
David VOGEL:
Filling the Vacuum: New Players in the Geopolitical Backyard of the United States?

 

At the end of the Cold War, the attention of the United States was drawn away from its own neighbouring region, Latin America. Events in the Balkans and the Middle East, besides others, and the fall of the Soviet Union left the region unattended, leaving a vacuum there. Latin American states slowly found their way back to democracy, although after a short period most of them tried a different route than before: the populations of several countries elected left-wing governments one after the other. The phenomenon known as Pink Tide changed the political landscape of the region not just domestically but also with regards to foreign relations: governments started to look for allies other than the US and other countries in the Western World. In parallel to these changes, China started to reach out for resources, and Russia rebooted its strategic views about its own global role — thus some of the new connections. Additionally, however, in the shadow of these large-scale steps, smaller steps by a distant regional power were also taken: Iran, and its proxy, the Hezbollah, as well as Lebanon, also set foot in Latin America. The paper aims to focus on these actors, with special regard to Iran and its growing influence in certain areas of the region.

Orpheus Noster03.jpg
Orpheus Noster
2020/4., 40. szám

 

Az Orpheus Noster 2020. évi téli száma akár egy Kuba különszámként is aposztrofálható. A kiadványban nyolc hazai szakember, kutató vizsgálja a karibi szigetország történelmének, kultúrtörténetének, illetve a kubai-magyar kapcsolatoknak egy-egy érdekesebb szegmensét.

COJOURN.jpg
Corvinus Journal of International Affairs
Vol. 5 No. 2 (2020)

 

This thematic issue of COJOURN - entitled 'Crises in the Americas' - offers the approaches of four scholars focusing on the region. 

The Corvinus Journal of International Affairs (COJOURN) is published since Spring 2016 by the Institute of International Studies at Corvinus University in Budapest, Hungary. The journal focuses on international affairs with a multidisciplinary outlook. Three to four thematic issues are published annually, with an occasional call published related to each upcoming issue.

Krajcsír_OK-LDA_Brussel_WA_1958.jpg
KRAJCSÍR Lukács:
“Terjeszteni a forradalom tüzét” – A csehszlovák titkosszolgálat egyik legnagyobb külföldi akciója a hidegháború alatt

 

A hidegháborús kémtörténelem egyik leghíresebb disszidálására került sor ötven évvel ezelőtt: Josef Frolík, a csehszlovák Állambiztonság (Státní bezpečnost/StB) Nagy-Britanniában dolgozó ügynöke az 1969-es nyári, bulgáriai nyaralása idején a családjával együtt – a CIA segítségével – az Egyesült Államokba menekült. Frolík részletesen beszámolt a keleti blokk titkosszolgálatainak működéséről, kiadta az angol kormányban dolgozó ügynökök és informátorok (például John Stonehouse) neveit, illetve az StB több külföldi akciójáról is említést tett – többek között kitérve a kubai ügynökséggel való “gyümölcsöző” együttműködésre. Habár azzal kapcsolatban nincs információ, hogy ezek között konkrétan említette volna a közel nyolc éven át zajló Manuel fedőnevű műveletet, mindenesetre ennek ismertetése mindenképp megér egy hosszabb cikket. Ugyanis ez volt a StB legnagyobb, legkiterjedtebb és legintenzívebb akciója a hatvanas években, amelynek jelentősége messze túlmutatott Csehszlovákián, mivel közvetve az egész Latin-Amerika hidegháborús történelmét befolyásolta.

Külügyi Szemle02.jpg
Külügyi Szemle
2019. ősz, 18. évfolyam, 3. szám

 

A Külügyi Szemle 2019. őszi száma egy tematikus szám, mely „A kubai forradalom hatása a világra” címmel jelent meg november 13-án. 1959 óta a kubai forradalom hatására illetve annak következtében jelentős gazdasági, politikai, társadalmi változásokat történtek világban, különösen az amerikai kontinensen (pl. angolai polgárháború, latin-amerikai pink tide, „bolivári forradalom” elterjedése és bukása, kubai emigránsok és diaszpóra szerepe). A tematikus számban e témákra fókuszáló írások kaptak helyet.

MVS_XIX.jpg
Konferencia felhívás
Mediterrán Világ Symposium XIX. - Kis(-)közösségek helyi értékei a 20-21. században, a Mediterráneumban

 

A kis(-)közösségek, enklávék, városállamok, autonóm területek, kisrégiók, miniállamok stb… sajátos helyi értékeinek megfogalmazását, értelmezését, tanulságait bemutató előadásokkal várjuk egyetemi oktatók, tudományos kutatók és doktoranduszok jelentkezését. A konferencia előadásainak írott változatait publikáljuk a Mediterrán Világ 2020. évi tavaszi számában.

Felhívás

Jelentkezési lap

Sugar_cane.jpg
HORVÁT János: 
Meddig ballag a kubai ökrös szekér?

 

Bejárta a világot a hír, hogy Kubában ismét ökrös szekeret hajt a nádarató, mert traktorába nem jut üzemanyag, és így próbálja a kevés megmaradt cukorüzem egyikébe eljuttatni a learatott cukornádat. Minthogy a korábbi 159 cukorüzemből napjainkra már csak 39 működik, a nád sokat utazik, és sokat veszít majd cukortartalmából. A mostanság induló zafra, a cukornádaratás, a korábbi évtizedek nagy nemzeti mozgalma idén aligha hoz jó eredményt; az egykori cukor-világhatalom két éve már cukorimportra szorul, hogy saját lakosságát el tudja látni...

LehoczkiHorváth.jpg
VOGEL Dávid:
Egy könyvajánló recenzió:
Horváth Emőke - Lehoczki Bernadett: Diplomácia és nemzetközi kapcsolatok – Amerika a XIX-XXI. században

 

’Diplomácia és nemzetközi kapcsolatok – Amerika a XIX-XXI. században’ címmel 2019 tavaszán tanulmánykötet jelent meg a L’Harmattan Kiadó gondozásában. Ahogy a kötet előszavában is szerepel, az alapgondolatot a Miskolci Egyetem Amerikanisztika Kutatócsoportjának és a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Intézetének együttműködésében, 2017 őszén megrendezett konferencia adta, ahol számos diszciplína területéről érkező szakember osztotta meg kutatásainak eredményeit. 

BATÓNÉ DR. KACZÚR Ágnes:
Új (tan?) könyv Latin-Amerikáról…

 

Latin-Amerika történetében minden korszak izgalmas témákat kínál elemzésre a kutatóknak és az ismereteik bővítését kívánó olvasóknak egyaránt. A nagy földrajzi felfedezésekről, a gyarmati rendszer kiépüléséről, általában Latin-Amerika átfogó történetéről - tematikus, regionális és országtörténet szintjén is - már magyar nyelven is jelentős irodalom jelent meg a 20. század 70-es éveitől kezdődően.

A magyar latinamerikanisták kutatásainak nemzetközi szinten is elismert eredményei elsősorban a szegedi kutató központhoz (a Szegedi Tudományegyetem Latin-Amerika Kutatócsoportjához, majd Hispanisztika Tanszékéhez) később pedig, a 90-es évek során kiszélesedő doktori iskolákhoz köthetőek, és az oktatók, fiatal kutatók országszerte különböző felsőoktatási intézmények tanszékeihez kapcsolódva, egyre nagyobb lehetőségekhez jutottak a térség kutatását illetően. Jelen monográfia ennek a kiterjedt, több évtizedes munkának az eredményeit kívánja összegezni, rendszerezni, bevallottan és elsősorban oktatási célokat is szem előtt tartva. 

Óriási erdőben kívánnak a szerzők rendet vágni… 

SZARKA Evelin:
„Hotel Cuba” - A zsidóság helyzete és szerepe a kubai társadalomban

 

A jövő Kubájának esetleges politikai, gazdasági és társadalmi változásait elemezve nem lehet megkerülni egy kis létszámú, de nagy szellemi tőkével és kiterjedt nemzetközi relációrendszerrel rendelkező közösséget, amely a szigeten élő zsidó hitközségeké. A jelenleg Castro rezsimében betöltött szerepük megismeréséhez és jelentőségük felmérése érdekében vázlatosan ismerni kell történelmüket, valamint a Kuba és Izrael közötti bilaterális kapcsolatok dinamikáját.

SCHEINRING Endre:
Átbújni az atomsorompó alatt? Brazília nukleáris tengeralattjáró programja

 

A közelmúltban Brazíliában olyan hajógyár átadására került sor, ahol többek között nukleáris meghajtású vadász-tengeralattjárókat lesz képes előállítani a latin-amerikai ország. A program, olyan technológia birtokába juttatná az ENSZ Biztonsági Tanácsának állandó tagságáért lobbizó államot, mellyel egyelőre csak a BT jelenlegi állandó tagjai rendelkeznek. A brazil fejlesztések azonban több proliferációs aggályt is felvetnek.

SZILÁGYI Ágnes Judit:
A nők helyzete, politika és feminizmus az elmúlt két évtizedben Latin-Amerikában

 

A latin-amerikai diktatúraellenes mozgalmakban prominensen jelen voltak a nők, és az általános emberi jogokért folytatott küzdelemhez szervesen hozzákapcsolódott a nemek közti egyenlőség célkitűzése. Az elmúlt két évtized jelentős változásokat hozott a nők helyzetében, ami összekapcsolható a szubkontinensen végbement baloldali politikai fordulattal. A javulás azonban egyenlőtlen: számottevő előrehaladás történt a gazdasági előre menetellel és a tanulási lehetőségekkel kapcsolatban, ám a nők elleni erőszak terén lassú a haladás, a reprodukciós jogoknál pedig retrográd tendenciák is megfigyelhetők, még a baloldali kormányzás alatt álló országokban is.

GUMHERT Dóra:
Kísérő nélküli kiskorú migránsok Közép-Amerikában

 

A migráció az emberiség történelmével egyidős folyamat, az utóbbi néhány évtizedben azonban a globalizáció következményeként új fázisba lépett, soha nem látott méreteket öltött. A földrajzi tér szerepe megváltozott, a liberalizáció eredményeként a határok megnyíltak, lehetővé vált a termékek, a szolgáltatások, a tőke, az információ és az emberek gyors áramlása az országok vagy akár a kontinensek között. A világ eltérő fejlődési üteme miatt jelentős egyenlőtlenségek jöttek létre a különböző régiók között a gazdasági fejlettség, az életszínvonal vagy a létbiztonság tekintetében, ennek következtében egyes területek különösen vonzóvá váltak a körülményeiken javítani próbáló embermilliók számára. A nemzetközi migráció összetettségénél és kiterjedtségénél fogva a XXI. század egyik legnagyobb globális kihívásává vált. A Nemzetközi Migrációs Szervezet 2010-es adatai szerint a világ népességének 3,1%-a, azaz 214 millió ember migráns. Ők együttesen a világ 5. legnépesebb országát alkotnák. 

István SZILÁGYI:
La Unión Europea y América Latina: una alianza estratégica birregional 

 

En el sistema global de las relaciones internacionales, las relaciones entre la UE y ALC- CELAC se han intensificado más en el último cuarto de siglo XX. Ya en la década de los ochenta del siglo XX el Parlamento Europeo calificó de importancia estratégica la cooperación con el Tercer Mundo, especialmente con América Latina. Tras el ingreso de España y Portugal a la CEE, y principalmente gracias a la mediación de España, esa dimensión se dirigía a la cooperación económica, política y cultural entre América Latina y la Unión Europea, a la creación de un status de asociación. Las cada vez más fuertes y profundas relaciones conllevó a la organización en Rio en Janeiro en 1999 de la Cumbre Birregional de Jefes de Estado y de Gobierno. Los encuentros al más alto nivel, las sesiones conjuntas de los parlamentos latinoamericanos y el Parlamento Europeo, la cooperación de las diferentes asociaciones subregionales de integración (CAN, Mercosur, UNASUR) así como los actores interregionales (Comunidad Iberoamericana de Naciones), los programas de desarrollo conjuntos condujeron a una institucionalización de una asociación estratégica UE-ALC. La base de esta asociación la constituye el común origen histórico, los valores y la cultura, la defensa de la democracia, el interés de constituir un sistema internacional multilateral, la similitud de las finalidades políticas. Los intentos de eliminar la asimetría de las relaciones económicas entre ambas partes y que aún son muy notables, juegan un gran papel en la creación de la asociación estratégica. El fortalecimiento de la alianza entre ambas regiones influye también en gran medida en constitución de las relaciones internacionales. 

Dávid VOGEL:
Emperador Maximiliano – A Habsburg on the Mexican Throne

 

The story of an archduke from the imperial and royal family of Habsburg-Lorraine accepting the invitation of the French Emperor to occupy the throne of a country that is 10 000 kilometres away from his home could be the object-lesson of great powers playing. The aim of the study is to give an insight in this short moment of Mexico’s history and to show a picture of Hungarian soldiers fighting on Latin American soil.

VOGEL Dávid:
Három ország – három út
Terrorszervezetek érvényesülése Latin-Amerikában

 

Az elmúlt több mint két évtizedben, a 2001. szeptember 11-i terrortámadások óta eltelt időszakban számos tanulmány jelent meg a terrorizmus témakörében, a kiváltó okokról, szervezeti felépítésükről, a terrorszervezetek működéséről, jelen írás azonban három hasonló körülmények között operáló szervezet megszületését, tevékenységét, valamint célkitűzéseik elérését, az érdekérvényesítési képességük közti egyezőségeket és különbségeket kívánja bemutatni Latin-Amerikában.

Dávid VOGEL:
Another victorious presidential election – The Bolivarian Revolution and Venezuela

 

When in 1992 a military officer with a group of leftist followers tried to seize power in Venezuela, the events were enough for fifteen minutes of fame, but not more, although when the same person, namely Hugo Chávez won the presidential election with an outstanding victory six years later and started his so-called Bolivarian Revolution and initiated new methods, new approaches with fast and clearly visible results, the international community started to pay more attention, especially when similar leftist political movements began to win the elections in other countries in the region. The aim of this article is to give a closer look on Chávez himself, a short brief on his past deeds as possible reasons for his continuous popularity amongst Venezuelans, then finally to give an overview of the needed actions in order to achieve the necessary developments in the country and insure the continuity of the Bolivarian Revolution even after the late-president‟s death.

bottom of page